Obowiązek każdego człowieka – ochrona środowiska

Jednym z największych problemów dzisiejszego świata, o którym można usłyszeć i przeczytać wszędzie, jest obecny stan naszej planety, Ziemi. Wpływa on na funkcjonowanie wszystkich jej mieszkańców: ludzi, zwierząt oraz roślin. Ludzie trują się smogiem, zwierzęta nieustannie tracą swoje siedliska, drzewa są masowo wycinane. Te przykłady to tylko niewielka część globalnego problemu. Od wielu lat sytuacja ciągle się pogarsza i jeśli nie zaczniemy podejmować radykalnych działań od zaraz, za chwilę może być już za późno na ocalenie Ziemi.

Photo by Ren Ran

Globalne ocieplenie

Jest to obserwowane przez naukowców podwyższanie się średniej temperatury atmosfery przy powierzchni kontynentów i oceanów. Szacuje się, że od 1850 r. średnia temperatura na Ziemi zwiększyła się aż o ponad 1oC. Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego wzrostu jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych czyli węgla, ropy naftowej i gazu, wykorzystywane w produkcji energii elektrycznej, w transporcie oraz w przemyśle. Skutkiem tych procesów jest emisja ogromnych ilości CO2 i innych substancji odpowiedzialnych za efekt cieplarniany.

Ludzkość bezwzględnie musi ograniczyć proces uzyskiwania energii ze spalania paliw kopalnych na rzecz alternatywnych, naturalnych sposobów pozyskiwania energii takich jak elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne. Musi także zaprzestać masowej wycinki drzew, bez których nie pozbędziemy się CO2 z powierzchni Ziemi i nie będziemy mieć tlenu, dzięki któremu żyjemy.

Nadmiar odpadów

Śmieci, a szczególnie zanieczyszczenie plastikiem, to palący problem współczesnej cywilizacji. Można przyjąć, że wszystko zaczęło się w 1907 r. od wynalezienia bakelitu przez amerykańskiego chemika. To odkrycie zapoczątkowało erę tworzyw sztucznych. Obecnie produkcja plastiku wzrasta w zawrotnym tempie. Szacuje się, że połowa plastiku, jaki kiedykolwiek wytworzono, powstała w ciągu ostatnich 15 lat. Każdego roku 8 mln ton tego materiału trafia do mórz i oceanów zabijając miliony morskich zwierząt, które go połykają przekonane, że to pożywienie albo plączą się w plastikowe odpady nie mogąc się z nich uwolnić. W procesie degradacji plastik rozpada się na niewidoczne, wszechobecne nanocząsteczki przenikające przez komórki do tkanek i narządów. Obserwujemy, że coraz większe sterty odpadów trafiają na wysypiska, do lasów i domowych pieców.

Aby ograniczyć procesy wyżej opisane każdy z nas może porzucić reklamówki zabierając do sklepu torby wielokrotnego użytku, zaprzestać używania plastikowych słomek do picia, korzystać z bidonów oraz butelek wielokrotnego napełniania zamiast kupować napoje w jednorazowych, plastikowych butelkach. Koniecznie musimy segregować odpady, co ułatwia ich recykling i co najważniejsze nie możemy zaśmiecać naszego środowiska wyrzucając odpady gdzie popadnie.

Wymieranie gatunków

Naukowcy alarmują, że Ziemia weszła w szóste, masowe wymieranie gatunków. Badacze stwierdzili, że będzie ono miało bardzo poważne konsekwencje ekologiczne, gospodarcze i społeczne, i że świat ma około 20-30 lat, aby zmierzyć się z tym problemem.

Wszystkie organizmy żyją w określonym środowisku. Są przystosowane do konkretnych warunków i od nich uzależnione. Ludzie przekształcają środowisko Ziemi. Wielkie połacie lasów umiarkowanych w Europie, Ameryce Północnej i Azji zostały wykarczowane pod pola uprawne, dla pozyskania drewna oraz rozwoju miejscowości i infrastruktury. To samo dotyczy lasów tropikalnych. Nadmierne odłowy ryb i polowania na zwierzęta, prowadzone aż do punktu zagłady, pozostają raczej regułą, niż wyjątkiem.

Czynnikami napędzającym te procesy są kilkukrotny wzrost naszej populacji i kilkudziesięciokrotny wzrost gospodarki w przeciągu ostatnich 200 lat. Przy tym wszystkim ludzkość lekceważy naturalne środowisko i brakuje jej świadomości konieczności zrównoważonego czerpania z zasobów naturalnych. Dominacja ludzi na Ziemi niesie negatywne konsekwencje dla życia zwierząt i roślin oraz różnorodności biologicznej. Raporty o stanie środowiska wskazują, że 60% światowych ekosystemów jest obecnie zdegradowanych, a tempo wymierania gatunków jest od 100 do 1000 razy szybsze od typowego dla ostatnich milionów lat. Wzrost tempa znikania gatunków rozpoczął się około 10 tysięcy lat temu, czyli wraz z ekspansją populacji ludzkiej na Ziemi.

Zatrzymanie procesu wymierania zależy od człowieka, który musi przestać postrzegać Ziemię jako swoją własność. Niestety dla wielu gatunków jest już późno, jednak niektóre z nich da się jeszcze uratować. Pomóc w tym może wprowadzenie w naszym życiu kilku zmian. Postawmy na recycling, zainwestujmy w systemy umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii, skończmy z masowym wycinaniem lasów. Wybierajmy naturalne środki ochrony roślin, które nie zagrażają populacji owadów zapylających. Wymienione sposoby to tylko kilka z ważnych metod ochrony gatunków, bez których Ziemia nie będzie już taka sama.