Logo
  • koty
  • byki
  • guziec
  • mleko

Nagłówek pierwszego poziomu

Ten tekst może stanowić wprowadzenie do dalszej części strony. Jeśli strona jest długa, to jej zawartość może zostać podzeilona kilkoma nagłówkami niższego poziomu.

To jest nagłówek drugiego poziomu

Wiele długich artykułów zawiera nagłówki niższych poziomów, by ułatwić czytelnikom zrozumienie struktury tekstu. W dokumencie mogą pojawić się nagłówki jeszcze niższych poziomów (trzeciego, a nawet czwartego).

Kolejny nagłówek drugiego poziomu

A oto przykład kolejnego nagłówka.